IT специалистите и финансистите с най-високи заплати