Силно оръжие на Кремъл ли са руските невидими армии?