Служебният премиер няма да излиза в отпуск, а временно ще прекратяват правомощията му