Опашки и напрежение пред магазините във Враца след въвеждането на новите мерки