Учениците от 6 и 11 клас се връщат в класните стаи