Хвърчащите хора и Теодора Димчева: Единствената фабрика за струнни инструменти в България