Страховити паяци с размерите на човешка ръка се разпространяват по източното крайбрежие на САЩ