Здравният министър предлага удължаване на епидемичната обстановка