Дали аутизмът е присъда и как се справят с болестта в България?