Пастор обърка светена вода с бензин, предизвика взрив