Пет министерства се заемат с подготовката и провеждането на местните избори