Предлагат PCR тест да се назначава при наличието на пет критерия