Европейски младежки форум се бори за намаляване на избирателната възраст