Живот след спасението: Разказ за ужаса от депортирането на българските евреи