„Моята новина”: Алтернативен метод за придвижване в снега