60% от България ще е „демографска пустиня” до 2030 г.