СПОМЕН ЗА ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ: Говори дъщерята на първия демократично избран президен