Общинските съветници в Каварна искат такса „отразяване” от местните журналисти