Участник в „Мистър София” твърди, че конкурсът е нагласен