Кмет предлага премия на ергените, които се оженят до 8-и март