До 50% от българите умират от сърдечни заболявания