Изложба на котки: Международно жури оценява над 150 животни