Седмокласниците - на матури, обявяват два неучебни дни през новата седмица