Срив на системата за кандидатстване за 1 клас и детски градини в София