ИСТОТИЧЕСКА ДАТА: 142 години от обявяването на София за столица