Предлагат увеличение на пенсиите от 1 октомври (ОБЗОР)