Родители сигнализират за шамари и обиди в детска ясла