Върнаха на баща му малтретираното 5-годишно дете от Пловдив