\"БОНУС-МАЛУС\": Малус точки ще се пишат не за всички нарушения на пътя