Зам.-министър - на изненадваща проверка в Софийския затвор