Спорна засада спря голова атака за Берое в Разград