Мариан Христов: Нормално е трудът ни да бъде възнаграден