Позицията на Светия Синод съвпада с изказване на митрополит Николай