Зелените сертификати падат, когато има висок брой ваксинирани