\"Черта зора\" от 22.00 ч. на 4 декември, сряда по DIEMA