МОН замрази процедурата по одобряване на новите учебници по история