Скандалите в управлението – кой трябва да носи отговорност