Акция за редовността на пътниците и спазването на противоепидемичните мерки в София