Общественият съвет към ЦИК за изборите: Липсва координация между различните институции