Кацаров: Да заведем нарушителите на мерките в COVID отделенията, за да видят интубираните