Новите правила ще пресекат измамите с шофьорски курсове