Какво предсто и парламента, коментар на Борислав Великов