Подобрява се състоянието на момиченцето, паднало от втория етаж на дома си в Пловдив