Ченалова: Не съм единственият съдия, на когото са му давани инструкции