Представят мерки за спиране на войната по пътищата