Предизборни дебати: Финални спорове и размяна на мнения