Девет деца са сред жертвите на тежката катастрофа в Алабама