БЪЛГАРСКА СЛЕДА: Изобретиха устройство, което следи дали сме здрави от разстояние