Хиновски: Скоро България ще получи от швейцарска компания оферта за газ на