Ремонт на път наводнява квартал: Жителите му излизат на протест